הקהילה האתיופית בישראל

הסכנה בסיפור היחיד

חיינו, התרבויות שלנו – כל אלה מורכבים ממספר רב של סיפורים חופפים. הסופרת צ'יממנדה אדיצ'יה מספרת את סיפורה; כיצד מצאה את הקול האותנטי של תרבותה – ומתרה כי אם נקשיב רק לסיפור היחיד על האחר, אנו מסתכנים באפשרות של הבנה שגויה לחלוטין שלו לצפייה בהרצאה